2014-10-02

Peste 50 de participanți la Forumul Social European

Institutul de Formare Economică şi Socială (IFES) a organizat în colaborare cu EZA – Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen Forumul Social European "Rolul partenerilor sociali în asigurarea unei pieţe a muncii incluzive". Evenimentul realizat cu sprijinul Comisiei Europene a avut loc în perioada 25-27 septembrie 2014, la Hotel Belvedere Cluj-Napoca (România).

Scopul Forumului Social European a fost identificarea situaţiei actuale a incluziunii pe piaţa muncii din Europa, a noilor provocări cu care acest proces se confruntă la nivel european, precum şi identificarea de strategii pentru a răspunde acestor provocări. La eveniment au participat peste 50 de reprezentanți ai unor organizaţii care activează în domeniul ocupării şi pieţei muncii, precum şi factori de decizie şi membri din organizaţiile sindicale şi structurile afiliate.

Participanții au evidențiat importanța corelării intervenţiilor actorilor sociali menite să corecteze dezechilibrele pe piaţa muncii și să sprijine incluziunea socială a grupurilor dezavantajate, de asemenea au subliniat importanța utilizării eficiente a fondurilor europene destinate creșterii ratei de ocupare și incluziunii sociale. Îmbunătățirea situației grupurilor vulnerabile nu este numai o prioritate socială urgentă, ci poate să consolideze creșterea economică pe termen lung.

Seminarul a oferit un cadru de dezbateri productiv. S-a sublimiat faptul că parteneriatul și rolul său este unul important, forumul a oferit un cadru de analiză a diferitelor aspecte ale incluziunii sociale și ale ocupării forței de muncă în UE, totodată a prezentat exemple de bune practici și prin inetrmediul celor 4 vizite tematice organizate.

Pentru poze click AICI: https://app.box.com/s/qczoqnkm286wg68qsvpbpa8qtj8jeif2