2009-10-29

IFES organizeaza Seminarul internaţional “Rolul partenerilor sociali în dezvoltarea şi implementarea politicilor de incluziune socială”

În colaborare cu EZA şi cu sprijinul CE, IFES organizează la Cluj-Napoca în perioada 29-31 octombrie 2009 Seminarul internaţional “Rolul partenerilor sociali în dezvoltarea şi implementarea politicilor de incluziune socială”.

Dedicat întâmpinării Anul European al Luptei împotriva Sărăciei şi Excluziunii Sociale, seminarul îşi propune să dezbată câteva din problemele majore din domeniul politicilor de incluziune socială din spaţiul european şi să prezinte exemple de bune practici în integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din România.

Lucrările se bucură de participarea reprezentanţilor unor actori sociali importanţi din mai multe ţări europene, cum ar fi, de pildă, dl. Bruno Machiels (EUROMF – BE), dna Altea Asensi Meras (Universitatea din Alicante - ES), dna Rosetta de Bernardi şi dl Jos Freylinger (CPMT Luxemburg), prof. univ. dr. Alfredo Ramirez Nardiz (Centro Social de Trabajadores - ES), dl. Domenec Sesmilo (CEEFT - ES), dl. Milan Toth (NKOS - SK), dl. Marco Boleo (EFAL, MCL - IT), alături de reprezentanţi ai ONG-urilor, sindicatelor, patronatelor şi ai instituţiilor publice relevante din România.