Institutul de Formare Econimica si Sociala

Brosura IFES

Üdvözöljük az IFES
honlapjánKeresés:HonlaptérképTagja:

EZA

a Munkavállalói Kérdések Európai Központjának


AIRUE

a Románia EU-s Integracióját Támogató EgyesületnekNews Archive

2011
2010
2009
2008
2007 

Tanácsadás
Tréning
ProjektekTanácsadás

Az IFES a következő szakterületeken ajánlott tanácsadást:

  • Minőség- és környezetmenedzsment
  • Humán erőforrások menedzsmentje
  • Gazdasági menedzsment

Gyakorlati, célszerű és hatékony megoldásokat szolgáltattunk ügyfeleink szükségleteire és kérelmeire. Tevékenységünk folyamán az IFES munkaközösségének állandó tagjai közül biztosítottunk szaktanácsadókat az ügyfelek számára, esetenként elismert partnereinket kértük meg a programok lebonyolítására.

Az IFES ügyfeleinek jelentős haszna abban állt, hogy intézményünk a megoldások azonosításakor számukra multidiszciplináris támogatást biztosított. Olyan beavatkozási tervezetek váltak így lehetővé, mint például a minőségmenedzsment – humán erőforrások menedzsmentje, jog – humán erőforrások menedzsmentje, humán erőforrások menedzsmentje – gazdasági menedzsment.

Felkérésével számos intézmény tisztelt meg – lásd a honlap Ügyfeleink menüjét –, tevékenységüket és méretüket tekintve színes a skála: nagy cégek, kis- és középvállalatok, elismert nevű vagy nemrég alakult ügyfelek, szakmai egyesületek.
Tréning

A folytonos felnőttképzés támogatóiként 11 éves tevékenységünk alatt körülbelül 3500 személynek biztosítottunk képzést.


1996-2006 nyílt tanfolyamok in-house tanfolyamok projektek keretei között zajló tanfolyamok összesen
mennyiség 55 109 70 234
23.51% 46.58% 29.91% 100.00%
résztvevők 621 1560 1356 3537
17.55% 44.11% 38.34% 100.00%

Intézményünk fontos, illetékes és szakavatott tréningszolgáltatóként a közgazdaság és a szociális tevékenység szakterületén ajánl különféle szolgáltatásokat Önnek. Tevékenységünket A Felnőttek Szakmai Képzéséért Felelős Nemzeti Tanács (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA) akkreditálta.
Projektek

Munkapiac


"ÚJ ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK BIZTOSITÁSA A MUNKANELKÜLIEK SZÁMÁRA KÉPZÉS ÉS INFORMÁLÁS RÉVÉN"
2006-2007; partner
Finanszírozás: Phare
 
"A MUNKANÉLKÜLIEK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA – KÉPZÉSEK ÉS FELVILÁGOSÍTÓ KAMPÁNY A BETÖLTÖTT MUNKAHELYEK SZÁMÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN"
2006-2007; partner
Finanszírozás: Phare
 
"AZ ALKALMAZOTTAK ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZERVEZETEK ÉS A KORTÁRS GLOBÁLIS SZOCIÁLIS JELENSÉGEK: AZ ALKALMAZOTTAK SZAKMAI MOBILITÁSA ÉS A GAZDASÁGI GLOBALIZÁCIÓ"
2006, partner
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"ÉSZAK-EURÓPA FIATALJAI. MIGRÁCIÓ ÉS MOBILITÁS A MUNKAPIACON"
2005; partner
Finanszírozás: EZA / Az Európai Unió Bizottsága
 
"A FIATAL ALKALMAZOTTAK JÖVŐJE EURÓPÁBAN“
2005 - ; partner
Finanszírozás: EZA / Az Európai Unió Bizottsága
 
"EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG A MUNKAHELYEN“
2004-2006; partener
Finanszírozás: EZA / Az Európai Unió Bizottsága
 
"TANÁCSADÁS ÉS KÉPZÉS A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMÁRA A SZAKMAI MOBILITÁS NÖVELÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN“
2004-2005; partner
Finanszírozás: Phare
 
"MUNKAÜGYI TÖRVÉNYHOZÁS. EURÓPAI MINTÁK ÉS ROMÁNIAI VALÓSÁG"
2003; partener
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"FOLYTONOS KÉPZÉS ÉS MOBILITÁS A MUNKAPIACON. AZ ALKALMAZOTTAK INFORMÁCIÓHORDOZÓ MÉDIUMOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE"
2003; partner
Finanszírozás: EZA / Az Európai Unió Bizottsága
 
"REGIONÁLIS KÖZPONT A MUNKAADÓ ÉS JOGI ERŐFORRÁSOK SZÁMÁRA"
2003; partner
Finanszírozás: Phare
 
"A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÓ- ÉS NYUGDÍJRENDSZER. EURÓPAI MINTÁK ÉS ROMÁNIAI VALÓSÁG."
2001; partner
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"A BEVÁLT GYAKORLATOK GYŰJTEMÉNYÉNEK ALKALMAZÁSI SZINTVIZSGÁLATA A MUNKAKÖRÜLMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL A LOHN-RENDSZER SZERINT MŰKÖDŐ RUHAIPARBAN"
2001-2002; partner
Finanszírozás: Fair Wear Foundation, Hollandia
 
"ÁTKÉPZŐ TANFOLYAM AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA"
1998-2000; kezdeményező
Finanszírozás: Munkaügyi és szociális gondozás osztály, Kolozsvár
 
"KOLOZS MEGYE GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FEJLESZTÉSÉNEK VIZSGÁLATA"
1998-1999; partner
Finanszírozás: Világbank, a kolozsvári DGMPS intézményén keresztül
 
"HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A PÁLYAVÁLASZTÁSI IRÁNYOK MEGHATÁROZÁSÁRA"
1997; kezdeményező
Finanszírozás: Meurthe & Mossele regionális tanács
 


Szociális párbeszéd


"A HATÉKONY SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD RÉVEN MEGVALÓSULÓ GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FEJLESZTÉS"
2006; partner
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"ROMÁNIA AZ EU-CSATLAKOZÁS ELŐTT"
2006; partner
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉG A MUNKAHELYEN MINT FŐTÉMA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD SZÁMÁRA"
2006; partner
Finanszírozás: Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen - EZA (Az Európai Munkavállalok Gondjaival Foglalkozó Központ) / az Európai Unió Bizottsága
 
"SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ROMÁNIÁBAN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN. A SZOCIÁLIS PARTNEREK HELYE ÉS SZEREPE"
2005; partner
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ROMÁNIÁBAN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN. A SZAKSZERVEZETEK KÖZÖTTI INTERREGIONÁLIS EGYÜTTMŰKŐDÉS FEJLESZTÉSE"
2005; partner
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ROMÁNIÁBAN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN. A SZOCIÁLIS PARTNEREK HELYE ÉS SZEREPE"
2005; partner
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD MINT AZ ALKALMAZOTTAK ÉLETSZINVONALÁNAK JAVULÁSÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐ"
2005; partner
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD NEMZETI ÉS EURÓPAI SZINTŰ FEJLESZTÉSE"
2005; partner
Finanszírozás: EZA / az Európai Unió Bizottsága
 
"BENCHMARKING (SZINTELEMZÉS) A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉDBEN. A SZOCIÁLIS PARBESZÉDNEK A JÓ PÉLDÁK ÉS A BEVÁLT GYAKORLAT RÉVÉN TÖRTÉNŐ NEMZETI ÉS EURÓPAI SZINTŰ MEGVALÓSÍTÁSA"
2005; partner
Finanszírozás: EZA / az Európai Unió Bizottsága
 
"A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD MINŐSÉGE MINT A SZOCIÁLIS SZEREPLŐK FELELŐSSÉGÉNEK KIFEJEZŐJE"
2004; partner
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD MINT AKTÍV TÉNYEZŐ ROMÁNIA EURÓPAI INTEGRÁCIÓJÁBAN"
2004; partner
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"ROMÁNIA EU-CSATLAKOZÁSA – A ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROK FELADATAI ÉS EZEK KÖVETKEZMÉNYEI"
2004; partner
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"A VALLÁSOS ÉRTÉKEK SZEREPE AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PÁRBESZÉDBEN"
2004; partner
Finanszírozás: EZA / az Európai Unió Bizottsága
 
"SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ÉS VALLÁSOS ÉRTÉKEK AZ EURÓPAI UNIÓ BÖVÜLÉSI FOLYAMATÁBAN"
2004; partner
Finanszírozás: EZA / az Európai Unió Bizottsága
 
"A HELYI SZOCIÁLIS PÁRBESZÉDPARTNEREK SZERVEZETI KÉPESSÉGEINEK MEGERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGI ACQUIS – DIALOC TERÉN"
2004-2005; partner
Finanszírozás: Phare
 
"A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD MINT A SZOCIÁLIS SZEREPLŐK KÖZTI ÖSSZHANG-TEREMTÉS ESZKÖZE"
2003; kezdeményező
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"ROMÁNIA EU-CSATLAKOZÁSÁNAK KÖLTSÉGEI"
2003; partner
Finanszírozás: EZA / az Európai Unió Bizottsága
 
"AZ EGYHÁZ ÉS A KORTÁRS VILÁG GONDJAI"
2003-2004; partner
Finanszírozás: EZA / az Európai Unió Bizottsága
 
"A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD HATÁSA AZ EGYÉNI, A SZERVEZETI, A KÖZÖSSÉGI ÉS A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSRE"
2002; kezdeményező
Finanszírozás: EZA / az Európai Unió Bizottsága
 
"AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD CÍMET VISELŐ SZEMINÁRIUMSOROZAT MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA"
2002-2006; partner
Finanszírozás: EZA / az Európai Unió Bizottsága
 
"AZ AIRUE 4. KONFERENCIÁJA"
2001; partner
Finanszírozás: Luxemburgi Külügyminisztérium
 
"SZOCIÁLIS DIALÓGUS ROMÁNIÁBAN"
1996; partner
Finanszírozás: Phare
 


Menedzsment és vállalkozóképzés


"A KIS ÉS NAGYVÁLLALATOK ALKALMAZOTTAI SZÁMÁRA MEGRENDEZETT TRÉNINGEK A BESZERZÉS, ELADÁS (MARKETING), HUMÁN ERŐFORRÁSOK ÉS GAZDASÁGI MENEDZSMENT TERÉN"
2005; alvállalkozó
Finanszírozás: Phare
 
"A VÁLLALKOZÓ ÉS MENEDSZER NŐK KARRIERÉNEK SZOCIÁLIS ÉS SZAKMAI TÁMOGATÁSA"
2003-2004; partner
Finanszírozás: Phare
 
"A NAGY ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK SZÁMÁRA MŰKÖDTETETT VIRTUÁLIS GAZDASÁGI ÉS ADÓÜGYI TANÁCSADÓ KÖZPONT"
2002-2003; partner
Finanszírozás: CIPE-USAID
 
"KOMPLEX SZEMÉLYZETÉRTÉKELÉSI RENDSZEREK"
1999-2000; partner
Finanszírozás: Phare
 
"A KOLOZS MEGYEI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HUMÁN ERŐFORRÁSAINAK FEJLESZTÉSE"
1999-2000; partner
Finanszírozás: Phare
 


Felnőttképzés


"FREIRE: ALACSONYABB SZINTŰ KÉPZÉSBEN RÉSZESÜLT SZEMÉLYEK KÖRÉBEN ZAJLÓ, AZ EURÓPAI TUDAT TÁMOGATÁSÁT MEGVALÓSÍTÓ TANFOLYAM"
2005-2007; partner
Finanszírozás: Socrates-Grundtvig, 1. elem
 
"TEGYÜK LEHETŐVÉ, HOGY A TANULÓK FELELŐSEK LEGYENEK SAJÁT KÉPZÉSÜKÉRT"
2005; partner
Finanszírozás: Socrates-Grundtvig, 3. elem
 
"AZ INTERNET ÉS A MULTIMÉDIA (EURODIAWEB) ESZKÖZEINEK PEDAGOGIAI CÉLÚ HASZNÁLATA"
2005; partner
Finanszírozás: Socrates-Grundtvig, 3. elem
 
"AZ EREDMÉNYEK MENEDZSMENTJE A FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ KÉPZÉSEK TERVEZÉSÉBEN ES KIVITELEZÉSÉBEN – REMA"
2003-2004; partner
Finanszírozás: Socrates-Grundtvig, 2. elem
 
"KÉPESSÉG-TRANSZFER – TRACO"
2002; kezdeményező
Finanszírozás: Leonardo da Vinci
 


A társadalom és az európai projektek


"ERKÖLCS ES KERESZTÉNY ÉRTÉKEK A MUNKAHELYEN ÉS A CSALÁDBAN"
2005; partner
Finanszírozás: EZA / Az Európai Unió Bizottsága
 
"HELYZETFELMÉRŐ SZEMINÁRIUM A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ, ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZTI EGYÜTTMŰKÖDES MEGVALÓSÍTÁSÁRA"
2005; partner
Finanszírozás: Luxemburg Külügyminisztériuma
 
"HELYZETFELMÉRŐ KONFERENCIA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ, ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZTI, SZAKSZERVEZETI EGYÜTTMŰKÖDES MEGVALÓSÍTÁSÁRA"
2005; partner
Finanszírozás: Luxemburg Külügyminisztériuma és a Meurthe & Moselle regionális központ
 
 
Napirend
h
k
sz
cs
p
sz
v
 
 

Euroárfolyam:

4,3848 RONProjects:

PROIS-NV HAIRNET
    Főoldal| Küldetésünk| Jövőképünk| Történetünk| Ügyfeleink| Szakértői vizsgálat| Munkatársak| Média| Tanácsadás| Projektmenedzsment| Tréning| Rendezvényszervezés| Alkalmazott kutatás| Linkgyűjtemény| Minták / tervezetek| Elérhetőségek| Képtár
by Manifest Media