Institutul de Formare Econimica si Sociala

Brosura IFES

Bine ati venit
pe site-ul IFESCauta in site:Harta siteMembri in:

EZA

Centrul European pentru
Problemele Angajatilor


AIRUE

Asociatia "Pentru Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana"Arhiva noutati

2011
2010
2009
2008
2007 

2010-08-20

Proiectul CORE - Procedura de achizitie publica "Sistem de Evaluare Clinica"

INSTITUTUL de FORMARE ECONOMICA si SOCIALA Cluj – Napoca, vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de Centrala telefonica în cadrul Proiectului “CORE-Corelarea foretei de munca cu cerintele pietei in Regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord-Vest” in cadrul contractului nr. POSDRU//82/5.1/S/58992.

1. Obiectul contractului: Achiziţie de Sistem de Evaluare Clinica

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfăşurată conform Instrucţiunilor nr.26 AMPOSDRU.

3. Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit:

Proiect finanţat din fonduri structurale europene nerambursabile – Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

4. Oferta depusă de ofertant:

Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnico – financiara conform cerinţelor descrise în Documentaţia de atribuire.

5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.08.2010, ora 14:00. Se va răspunde la clarificări până in 27.08.2010 ora 15:00.

6. Limba de redactare a ofertei: română

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 45 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

8. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei, fără TVA.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: pretul cel mai scazut

10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

11. Adresa la care se depune oferta:

Institutul de Formare Economica si Sociala, Cluj Napoca, Bdul. Eroilor, nr. 16, adresa de corespondenta str. Fluerasului, nr. 3, judeţul Cluj.

12. Data limită pentru depunerea ofertei: 01.09.2010, ora 14:00.

13. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 01.09.2010, ora 15:00, la punctul de corespondenta a contractantului, str. Fluerasului, nr. 3, Cluj-Napoca, judeţul Cluj.

Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare, şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă.

14. Bugetul maxim alocat acestui contract este de 1650 lei, fără TVA.

Documentaţia de atribuire se poate descarca de pe site-ul www.stp-nv.ro sau poate fi procurata de la punctul de corespondenta al achizitorului: Cluj Napoca, str. Fluerasului, nr. 3, cod poştal: 400073, Romania.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin telefon la nr. +40264-413091, prin fax la numărul: +40264-413019 sau la adresa de email: ifes@ifes.ro

Descarcă în format DOC – PDF

 


Documentatie de atribuite+ contract.pdf

Versiune pentru tiparire 
Agenda
l
m
m
j
v
s
d
 
 

Inforeuro:

4,3848 RONProiecte:

PROIS-NV HAIRNET
    Home| Misiune| Viziune| Istorie| Clienti| Expertiza| Echipa| Mass-media| Consultanta| Managementul proiectelor| Training| Organizare evenimente| Cercetare aplicata| Links| Modele / scheme| Contact| Galerie foto
by Manifest Media