2008-11-07

Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional NV pentru ocupare si incluziune sociala

Conform notificarii primite din partea Autoritatii de Management pentru Programul Operational Structural Dezvoltarea Resurselor Umane la 1 noiembrie 2008 au inceput activitatile din cadrul proiectului strategic "Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional NV pentru ocupare si incluziune sociala".

Realizarea acest obiectiv general presupune indeplinirea urmatoarelor obiective specifice

1/ operationalizarea unei structuri denumite Secretariatul Tehnic Permanent NV

2/ operationalizarea Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala din Regiunea de Dezvoltare NV

3/ sprijin si asistenta pentru elaborarea si implementarea planurilor regionale si locale de actiune

4/ sprijin si asistenta pentru dezvoltarea capacitatii interne a partenerilor sociali de a actiona in cadrul unor retele si de a intelege si utiliza parteneriatele ca mijloc promovare a dezvoltarii resurselor umane prin initiative in domeniul ocuparii si incluziunii sociale

5/ imbunatatirea nivelului de informare si constientizare a partenerilor sociali din regiune

6/ stimularea dezbaterii publice si facilitarea accesului la informatiile publice

Proiectul va dura pana in 30 octombrie 2011 si dispune de un buget de cca 2 milioane lei.